Classificació dels éssers vius

 

 

MENU PRINCIPAL

Moneres  

Protistes

Fongs

Metàfits

Metazous

 
              
    
 

Moneres 

 

Bacteris
Cianòfits

 
 

Protistes

 

Algues
Protozous

 
 

Fongs

 

Ficomicets
Basidio i ascomicets

 
 

Metafits

 

Briòfits
Traqueòfits         
 Pteridòfits
                           Espermatòfits  

 

  Matèria viva:

   Classificació dels éssers vius
   Morfologia
   Miscel.lània   Witaker classifica els éssers vius encinc regnes:

 

        Moneres (Nucli no diferenciat)   
        Protists (Algues i protozous)   
        Fongs    
        Metàfits (Plantes superiors)             
        Metazous (Animals pluricel.lulars)

           

                
             Metazous
      
 
 

Diblàstics

 

Porífers
      Celenterats
                Hidrozous
                Escifozous
                Antozous

 
 

Triblàstics

 

Protostomes

 
 

Acelomats
       Platemnints
Pseudocelomats
       Rotífers
       Nemàtodes

Celomats
       Artròpodes  
               
Insectes
               
Aràcnids
               
Crustacis
               
Miriàpodes
       
Mol·luscs
       
Anèl·lids

Deuterostomes

 
 

Equinoderms
Cordats
                Peixos
                
Aus
                
Amfibis
                
Rèptils    
                
Mamífers