Estructura de les fulles

tornar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalitats

Preparacions

Morfologia

Miscel·lània

Materials

Les fulles:  

       La fulla és l'òrgan que capta la llum de les plantes. A una fulla, cal destacar les parts següents:  beina   pecíol i  limbe    La superfície de la fulla s'anomena limbe, la part superior, anvers i la inferior, revers.   Freqüentment tenen aparença diferent, amb l'anvers més lluent i orientat cap amunt.    A la fulla es fa la fotosíntesi, procés en el qual matèria inorgànica (diòxid de carboni i aigua) és transformada en matèria orgànica (glúcids) mitjançant l'energia del Sol.En aquest procés es produeix com a substància de desfet l'oxigen, que és desprès per la planta.   A moltes fulles s'emmagatzemen també  diverses substàncies, com ara aigua a les plantes suculentes  

Estructura de les fulles:  

       Les fulles són l'òrgan captador de llum de les plantes, on es fabrica la  matèria orgànica mitjançant el procés de fotosíntesi, a partir de diòxid de carboni i aigua, i fent servir l'energia solar. La clorofil.la és el pigment que els permet fer aquesta transformació. Es troba dins els cloroplasts que tenen les cèl.lules, i els dona el seu color verd. Malgrat això, moltes plantes tenen fulles d'altres colors, això és degut a altres pigments que    emmascaren la clorofil.la.   Totes les plantes renoven periòdicament les fulles. N'hi ha que ho fan perdent totes les fulles a una determinada estació de l'any, generalment la tardor. Aquests vegetals són caducifolis. D'altres són perennifolis  és a dir, tenen sempre fulles, però aquests també les renoven, si bé ho fan de manera gradual.


    A una fulla típica, en distingim:
  L'anvers  que és la cara que queda cap al damunt i normalment és més brillant.
  La superfície de la fulla s'anomena limbe  Al limbe, distingim lesnervacions
  El revers de la fulla sol estar orientat cap al sòl.
  El pecíol és la connexió de la fulla amb la tija. A vegades, a la sevabase es distingeixen unes formacions anomenades  estípules

L'epidermis del revers:  

       L'epidermis és una capa de cèl.lules que recobreix les fulles, damunt de la qual hi ha la  cutícula  que impermeabilitza la planta i evita pèrdues innecessàries d'aigua. Hi ha fulles que tenen una cutícula molt gruixuda, en especial les de plantes adaptades a viure en condicions àrides.

El parènquima:  

       Elparènquima clorofíl.lic és el teixit encarregat de la  fotosíntesi  En distingim dues capes, el parènquima en pallissada  situat més proper a l' anvers  i el llacunar. Aquest darrer es caracteritza per la situació espaiada de les cèl.lules, que deixa buits per on l'aire pot circular.     

El teixit conductor:  

       També distingim vasos conductors liberians i llenyosos, que distribueixen saba bruta i elaborada i estan situats en feixos que formen les nervadures de la fulla.     

 L'epidermis de l'anvers:  

       Amb les mateixes característiques de l'epidermis del revers es pot caracteritzar per la presència d'estomes. En algunes fulles la coloració es més pàlida i es troba recoberta per una capa de pels.

Els estomes:  

       Per a observar els estomes, cal partir de trossets d'epidermis de fulles tendres, que podem separar amb les pinces, o fins i tot amb l'ungla. Els tenyim amb un colorant que tenyeixi el nucli (com l'orce‹na) durant 5 o 10 minuts, i els muntam amb una goteta d'aigua entre el cobreobjectes i el portaobjectes.   Els estomes es localitzen a l'epidermis, però a l'envers de la fulla, la qual cosa evita que estiguin exposats directament a la radiació solar i contribueix a l'economia de l'aigua.     

Tipus de fulles:

     Les fulles presenten diferents morfologies i, per al seu estudi, les classificam segons diversos criteris morfològics.   Aquests són la disposició dels  nervis, que poden ser paral.lels entre si a les fulles paral lelinèrvies, ramificats a les fulles  pinnatinèrvies  palmejats a les fulles palminèrvies    Un altre criteri és l'aspecte general  del  limbe  que pot esser sencer o estar totalment o parcialment dividit a les fulles compostes, o tenir altres formes que  poden ser  acicular   lanceolades   ovades   sagitades   cordiformes   orbiculars o  palmatífides    El tercer criteri emprat és la forma de  la vora del  limbe  que pot ser entera  dentada  serrada  lobulada   fesa o  partida      

Adaptacions de les fulles:  

       Les fulles poden trobar-se transformades, per tal de fer funcions especials i diferents a la  simple captació de llum i elaboració de nutrients. Es poden convertir en: Espines  com a l'opuntia (figuera de moro). Aquesta adaptació és una simplificació extrema de la fulla per  tal de reduir la pèrdua d'aigua. La presenten plantes pròpies de climes àrids, com ara les cactàcies.   Bràctees  Són fulles que protegeixen  les flors d'algunes espècies. Generalment aquestes flors són  petites i poc vistoses, mentre que les bràctees són més vistoses i amb colors vius, per cridar la atenció dels animals que  pol.linitzen la planta. En són exemples les fulles vermelles que envolten  les flors de l'arbre de Nadal (Poinsettia) i les fulles  morades, rosades, blanques o a vegades grogues de la buguenvíl lea  (Bougambilia sp.) Circells Algunes plantes desenvolupen unes  modificacionsen forma de fil i que també poden tenir com a origen tiges o arrels modificades.   Aquestes són capaces d'envoltar els  suports que troben a l'abast, i fixar així la planta. Algunes plantes que presenten aquestes adaptacions són les vinyes, els pèsols, la Passiflora (maracujà),...  Fulles carnoses. Algunes plantes tenen fulles gruixudes i riques amb parènquima aqüífer, que els permet d'emmagatzemar molta aigua. La seva epidermis està molt impermeabilitzada i presenten pocs estomes. Les plantes amb  aquestes modificacions s'anomenen en general plantes crases o  suculentes.   Exemples fàcils de trobar són els gèneres Sedum, Crassula, Echeverria, Kalanchoe, que són  freqüentment cultivats a cossiols.   Els  verticils florals també provenen de fulles modificades.   Trampes. Algunes plantes han modificat les seves fulles i les han transformat en trampes amb les quals poden atrapar i digerir animals petits, com ara insectes. En són exemples la Dionea (atrapamosques) o el Nepenthes (gerros).

Els tricomes:  

       Els tricomes són adaptacions  cel.lulars que s'originen primerament d'una sola cèl.lula, si bé de vegades s'hi afegeixen altres, que arriben a ser relativament grans. La seva funció és formar un revestiment protector de la  planta i ajudar a regular la transpiració i l'intercanvi de gasos.  De vegades també segreguen substàncies, en aquest cas s'anomenen pèls glandulars.